Co to jest podręcznik i na czym może polegać jego kompozycja?

Na definicję podręcznika szkolnego wielu badaczy odpowiada w podobny sposób. Jest to element pedagogiczny (opublikowany w formie tradycyjnej lub ewentualnie elektronicznej), niezbędny w nauczaniu w szkole albo na kursie językowym. W edukacji podręczniki szkolne pełnią najważniejszą rolę i są tutaj powszechnie wykorzystywane. Wydają się one również niezbędne.

Co jest jeszcze wykorzystywane w edukacji oprócz podręcznika?

Warto zapewne zwrócić uwagę na to, w jakich wydawnictwach przygotowuje się pakiety książek do nauki, a znajdziemy tutaj:

  • książki główne,
  • książki dla nauczycieli,
  • zestawy pytań,
  • zeszyt ćwiczeń,
  • nagranie audio,
  • dodatkowe materiały objaśniające.

Ogólne i najważniejsze cechy podręcznika

Kolejną cechą podręcznika jest to, że jest on zazwyczaj przydatny w określonym przedziale czasowym (zazwyczaj jest to jeden rok). Jest to kluczowy punkt w metodzie tworzenia podręcznika. Tym sposobem podręczniki, podobnie jak inne materiały edukacyjne, mają zalety i wady. Każda własność podręcznika może być wadą bądź zaletą, w zależności od tego, do czego jest wykorzystywana i w jakim kontekście. Niewątpliwą cechą każdej publikacji jest to, że może być wykorzystywana przez dziesiątki osób, tj. wychowawcy i uczniowie, a także osoby nadzorujące nauczanie, np. dyrektor instytucji.

Wykorzystanie podręcznika w metodzie nauczania

Niewątpliwie podręczniki szkolne oznaczają łatwość i porządek w metodzie nauczania, co wcale nie jest takie proste. Jeśli dany podręcznik jest wykorzystywany jako kluczowa substancja dydaktyczna, głównie na poziomie projektowania całości metody nauczania i organizowania treści dla uczniów na poszczególnych stopniach zaawansowania, to jest to korzystne odniesienie.

Jakich błędów należy unikać podczas komponowania podręcznika szkolnego?


Jednak “zaangażowanie” w materiał dydaktyczny może być nużące i demotywujące. Warto zwrócić uwagę, że praktycznie każdy podręcznik demonstruje niekwestionowaną szkołę myślenia pedagogicznego przyjętą przez autora (i wydawcę) w odniesieniu do funkcji komercyjnych. Należy zaznaczyć, że zazwyczaj ta sama struktura koordynacji materiałów objaśniających jest stosowana w całej książce, a także w poszczególnych seriach. Mimo, że treści prezentowane w podręczniku mogą wydawać się intrygujące i pasujące, to ponowny układ tych samych form ćwiczeń utrudnia korzystanie z materiałów pomocniczych. Inną cechą podręcznika jest to, że obejmuje on materiały dla nauczycieli i uczniów.